Skip to main content

De grootste uitdaging in de werving van schaars talent

By 1 March 2023March 3rd, 2023Geen categorie

In een kleinschalig onderzoek vorige maand stelden wij bedrijven op LinkedIn de vraag waar zij het meest tegenaan lopen in de werving van schaars finance, data en it talent.

De uitslag?

Bijna ??% van alle stemmen gaf aan dat de pool van kandidaten te klein is. Nu is het in de huidige arbeidsmarkt geen geheim dat er volop geworven wordt door bedrijven en doordat iedereen in dezelfde “vijver” vist het gevoel overheerst dat de pool te klein is. Toch klopt het beeld niet volledig dat de pool te klein zou zijn, maar hebben anderen elementen ook een grote invloed op het wervingsresultaat. Is er volledige up to date kennis in huis van de te werven kandidaten doelgroep? Heeft men de juiste mindset en werven we outside in? Worden de verwachtingen van alle stakeholders en hiring managers wel vooraf goed gemanaged? En is er een goed opgesteld intern sollicitatieproces opgesteld en geïmplementeerd?

Elk bedrijf is uniek en heeft anderen dingen te bieden ten opzichten van hun concurrenten. Daarom is het belangrijk voor bedrijven dat ze vanuit deze positie hun werving inzetten om ook in een schaarse markt talent succesvol binnen halen.